VERTIQUAL Warehouse

Status:

Completed

Location:

Corunca, Romania

Year:

2020

Client:

Vertiqual Engineering

Team:

Ionel Pascu
EN

In general, warehouses are strictly associated with the utilitarian image of minimal skin, usually opaque and expressionless. The client of the presented construction questioned this idea:

“what do we store in it and how does this building relate to the existing context”

on which there is also a building with the production and assembly function. Starting from the premise that this building has first conditioning the storage, and then an area for testing equipment, the construction elements were designed as a design solution, following both the image of the neighboring building and the experience of using the space between them. The overall dimensions of the volume started from a rationalization of the storage space, especially the width of the shelves and the minimum necessary space between them, and then, in the area closest to the existing building, a test tower was inserted for the industrial climbing equipment. From the appearance point of view, materials were reproduced from the existing building, and to diminish the effect of massiveness, the sides of the building were treated with a mirror-type bond. Thus, the building was camouflaged in context, and the space between the buildings doubled in perception. Unsurprisingly, this building aims to redefine the term “clear-cut” for storage spaces.

RO

În general, clădirile destinate depozitărilor sunt asociate strict cu imaginea utilitaristă a unei minime închideri, de obicei opace şi inexpresive. Comanditarul construcției prezentate a pus sub semnul întrebării această teză:

“ce adăpostim în primul rând şi cum relaţionează această clădire în  contextul existent“   

pe care se mai află o clădire cu funcțiunea de producție. Pornind de la premiza că această clădire are ca primă condiţionare depozitarea, iar apoi o zonă pentru testarea echipamentelor, elementele construcției au fost proiectate ca și soluţie de design, urmărind atât imaginea clădirii învecinate, cât şi experienţa utilizării spaţiului dintre acestea.  Dimensiunile gabaritice ale volumului au pornit de la o raționalizare a spațiului de depozitare, respectiv a lățimii rafturilor şi a spațiului minim necesar dintre acestea, iar apoi, în zona cea mai apropiată de clădirea existentă, a fost inserat un turn de probă pentru echipamentele de alpinism industrial. Din punct de vedere al finisajelor, s-au împrumutat materiale folosite anterior la clădirea existentă, iar pentru a diminua efectul de masivitate, lateralele clădirii au fost tratate cu un bond de tip oglindă. Astfel, clădirea a fost camuflată în context, iar spațiul dintre clădiri s-a dublat la nivel de percepție. Fără a epata, această clădire îşi propune să redefinească termenul “simplu” privind spațiile de depozitare.