AIRPORT Lounge

by NUCA Studio

Status:

Completed

Location:

Bucharest, Romania

Year:

2015

Colaboration with:

Nuca Studio

Client:

D’NATA

Team:

Ionel Pascu, Robert Marin
EN

Setting up a waiting, relaxation, and consumption area before boarding a glamorous trip on an aircraft is a promising design theme. Generally, cafe, bar, and lounge consumer spaces are shaped by how the establishment attracts a minimal number of customers, the way it selects them, and the extent to which the investment per customer reflects its ability to … consume. In this case, the theme was freed of such vulgar conditioning, traffic was assured, customer selection criteria already existed (with the contribution of the Romanian Border Police until the country accedes to the Schengen Area), and the availability of consumption is encouraged by the general euphoria of the existing context. In the apparent absence of too many constraints, the task seemed simple, but, as is usual in such cases, in the absence of external constraints, the designer will only complicate his situation. Here are some elements of our project which could have certainly been made much simpler.

The actual lounge was shaped like a comfort zone. We were looking for ergonomics suited for relaxation which could simultaneously give the possibility of casual interaction with the ever-present mobile instruments: laptops, and tablets. We also tried an attenuation of the humming noise in the terminal and a segmentation of space which would generate areas for individuals or small groups. All these gave birth to a sound-absorbing geometry that would partially envelop the user, creating a protected space inside a crowded area.

In terms of furnishing, the self-service and food-court areas were tackled using a conventional formula. However, the “gateway to the world” atmosphere of the airport prompted us to insert a little mystery in an otherwise Cartesian consecution. The reflections and gradient transparencies, the visual filtering, and segmentation plans are means of interference with the pure geometric perception of space by introducing ambiguity and fusion between various surfaces. We found that this seemingly weightless condition of the parallelepiped-shaped objects in the setup is in tune with the emotional charge experienced by people before embarking on a travel.

The chromatic characteristics of the floor and soft surfaces in the design can be considered a local treatment with a generous dose of playfulness in an otherwise vast technical ensemble. The spectacular engineering covering of the terminal needed a cheerful counterpoint that would reach maximum potential in the abundant natural light provided by the southward orientation of the building and the full-glazed facade.

RO

Alcătuirea unei zone de așteptare, relaxare, consum, înaintea porților de îmbarcare într-o glamuroasă călătorie cu o aeronavă este o temă de design promițătoare. În general un spațiu de consum de tip cafenea, bar, lounge etc. este modelat de felul în care stabilimentul atrage un trafic minimal de clienți, de felul în care îi selectează, de măsura în care investiția per consumator reflectă disponibilitatera acestuia de a … consuma. În cazul nostru, tema a fost eliberată de astfel de condiționări vulgare, traficul era asigurat, selecția clientelei este deja realizată (inclusiv cu aportul poliției de frontieră până la admiterea României în spațiul Schengen), disponibilitatea de consum este încurajată de euforia generală a contextului. În absența aparentă a prea multor constrângeri misiunea părea simplă, însă ca de obicei în astfel de situații, în lipsa unor impuneri externe design-erul își va complica singur situația. Iată câteva elemente ale proiectului nostru care cu siguranță ar fi putut fi executate mult mai simplu.

Lounge-ul propriuzis a fost conturat ca o zonă de confort. Am căutat o ergonomie propice relaxării dar care să dea simultan și posibilitatea interacțiunii lejere cu nelipsitele instrumente mobile: laptop, tabletă. Am încercat o atenuare fonică a zumzetului din terminal și o segmentare a spațiului care să genereze zone de ocupare individuală sau de grup restrâns. Toate acestea au născut o geometrie cu caracter fonoabsorbant care să învăluiască parțial utilizatorul oferind un loc protejat într-un spațiu aglomerat.

Zona de autoservire și consum la masă au fost abordate din punct de vedere al mobilării într-o formulă convențională. Atmosfera de ”poartă către lume” specifică aeroportului ne-a îndemnat să inserăm totuși puțin mister într-o desfașurare practic carteziană. Reflexii și transparențe în gradient, planuri de filtrare vizuală și segmentare constitue mijloace de interferență cu percepția pur geometrică a spațiului introducând ambiguitate și contopire între diverse suprafețe. Am considerat această stare ușor imponderabilă a obiectelor paralelipipedice din amenajare în ton cu încărcătura emoțională de dinaintea unei călatorii.

Cromatica pardoselii si a suprafetelor moi din acest design reprezintă un tratament local  cu un dozaj generos de ludic într-un vast ansamblu cu caracter tehnic. Acoperirea spectaculos inginerească a terminalului avea nevoie de un contrapunct vesel care să se desfășoare la maxim potențial sub lumina naturală abundentă dată de orientarea către sud și vitrarea totală a fațadei.

2015 Anuala de Arhitectură Mureș – Arhitectura pentru comunitate (Arhitectura spațiului public și Arhitectura patrmoniului cultural)

2016 GIS DESIGN AWARDS – Installations and Objects