PITECH Plus

Status:

Completed

Location:

Targu Mures, Romania

Year:

2022

Client:

PITECH Plus

Team:

Ionel Pascu
EN

Since the pandemic’s beginning, there has been much speculation about how the way we work will change. Restrictions on the performance of work activities, namely the constant uncertainty of the process of returning employees to the office, were reasons for concern among both employees and employers. However, in the ambiguity surrounding the long-term implications of COVID-19 on our lives, one thing is certain – work has been decentralized and is now taking place across a wider spectrum, both from the office and from home or other informal areas.

 

In response to these changing ways of working, a variety of strategic approaches have emerged among organizations undergoing this dynamic process of transition. Some of the most widespread were: the “binary strategy” with remote or office work mode; the “remote first strategy”, where remote work becomes the primary mode of every employee. Another variant is the “hybrid strategy”, which is fast becoming the most beneficial business approach for the post-pandemic world. The hybrid approach creates the opportunity for the office to become a truly desirable destination, where the social and cultural aspects of work are promoted that cannot be recreated in any other environment.

 

Together with the client, we identified three types of activities that the future office space must offer employees: the possibility of socializing, team collaboration and the individual work area. Changing the traditional arrangement where workspaces are fixed, we approached the idea of ​​zones. This variation encourages long-term collaboration within teams and creates spontaneous opportunities or moments of connection that don’t happen online. While some of us have had the comfort of working from home in a quiet office room, most employees who work from home have faced the need for personal space, necessary for a process that involves more concentration. For this category of people, the office should provide a respite from the home environment. Thus we created spaces that facilitate quiet and focused work.

 

Rethinking the way of working in a variant with spatial arrangements that allow employees to carry out various types of activities, has transformed the office into an attractive, varied space that meets the needs of employees.

RO

De la începutul pandemiei au existat multe speculații referitoare la felul în care se va schimba modul în care lucrăm. Restricțiile cu privire la desfășurarea activităților de lucru, respectiv incertitudinea constantă a procesului de revenire a angajaților înapoi la birou, au fost motive îngrijorătoare atât în rândul angajaților cât și al angajatorilor. Cu toate acestea, în ambiguitatea care înconjoară implicațiile pe termen lung ale COVID-19 asupra vieților noastre, un lucru este cert – munca a fost descentralizată și acum se desfăsoară într-un spectru mai larg, atât de la birou cât și de acasă sau din alte locuri informale.

 

Ca răspuns la aceste moduri de lucru în schimbare, au apărut o varietate de abordări strategice în rândul organizațiilor care trec prin acest proces dinamic de tranziție. Unele dintre cele mai răspândite au fost: „strategia binară” cu modul de lucru de la distanță sau de la birou; „strategia de la distanță în primul rând”, în care munca de la distanță devine modul principal al fiecărui angajat. O alta varianta fiind „strategia hibridă”, care devine rapid cea mai benefică abordare de afaceri pentru lumea post-pandemică. Abordarea hibridă creează oportunitatea ca biroul să devină destinația cu adevărat dezirabilă, unde se promovează aspectele sociale și culturale ale muncii, ce nu pot fi recreate în alt mediu.

 

Împreună cu beneficiarul, am identificat trei tipuri de activități pe care viitorul spatiu de birouri trebuie să le ofere angajaților: posibilitatea de socializare, colaborarea în echipă și zona de lucru individual. Schimbând aranjamentul tradițional în care spațiile de lucru sunt fixe, am abordat ideea de zone. Această variantă încurajează colaborarea pe termen lung în cadrul echipelor și creează oportunități spontane sau momente de conexiune care nu se întâmplă în mediul online. În timp ce unii dintre noi au avut confortul de a lucra de acasă dintr-o camera liniștită de birou, majoritatea angajaților care lucrează de acasă s-au confruntat cu nevoia unui spațiu personal, necesar unui proces care implică mai multă concentrare. Pentru acestă categorie de oameni, biroul ar trebui să ofere un răgaz față de mediul de acasă. Astfel am creat spații care să faciliteze munca liniștită și concentrată.

 

Regândirea modului de lucru într-o variantă cu amenajări spațiale care să le permită angajaților să desfășoare diverse tipuri de activități, a transformat biroul într-un spațiu atrăgător, variat, care răspunde nevoilor angajaților.